Arhive

A priori

Termen care descrie o situaţie pentru care sunt cunoscute dinainte toate rezultatele posibile ale unui eveniment, permiţând calculul probabilităţilor respective, de exemplu aruncarea unui...

Accept

Acceptul reprezinta consimtamantul, dat prin semnatura pe o polita, prin care o persoana se obliga sa achite la data specificata in document (scadenta) o...

Acceptare

Acceptarea reprezinta consimtamantul cumparatorului pentru achitarea unei cereri de plata din partea furnizorului, in baza unor documente sau facturi puse la dispozitie de catre...

Acceptare bancara

Acceptul bancar este un instrument de plata care se utilizeaza in tranzactiile comerciale internationale. Acceptul reprezinta acordul bancii platitorului de a platii bancii furnizorului acreditivul...

Acoperire monetara

Acoperirea monetara reprezinta cantitatea de valori certe detinute de bancile care fac emisiune de moneda. Valorile certe sunt constituite din rezerve de aur, valute forte...

Acord

Acordul reprezinta intelegerea intre doua sau mai multe parti privind incheierea, modificarea, anularea sau desfiintarea unui document juridic (contract, parteneriat, etc). Prin acord se intelege...

Acord de barter

Acordul de barter este o intelegere comerciala prin care partile convin asupra schimbului de bunuri cu valori echivalente. Prin acord barter se elimina tranzactionarea de...

Acord de credit sau imprumut

Acordul de credit sau imprumut este documentul financiar bancar prin care sunt reglementate cuantumul, termenii si conditiile acordarii si rambursarii. Acordul de credit sau imprumut...

Acreditiv

Acreditivul este o modalitate de decontare fara numerar, prin care un platitor asigura cu anticipatie o suma de bani intr-un cont in favoarea unui...

Actiune

Instrument financiar ce reprezinta proprietatea intr-o corporatie si confera un drept asupra castigurilor si activelor acesteia.

Activ

Activele sunt bunurile care apartin unei persoane fizice sau juridice. Activele reprezinta, practic, resursele economice pe care organizatia le utilizeaza in desfasurarea activitatii sale. Prin activ...

Activ financiar

Un activ financiar poate fi: un instrument de capitaluri proprii unei organizatii, elemente de trezorerie, drepturi contractuale de a primi numerar sau contracte ce...

Active

Totalitatea bunurilor ce au valoare comerciala detinute de catre o companie, institutie sau persoana fizica. Activele pot fi tangibile (stocurile, utilajele, cladirile si...

Active curente

Numerar si active care se estimeaza ca vor fi transformate in numerar, in maxim un an (ex. instrumentele financiare tranzactionabile, creantele, stocurile).

Agent economic

Agentii economici sunt entitati economice, sociale, recunoscute juridic. Un agent economic poate fi o persoana sau o organizatie, care desfasoara activitati economice conform obiectului...

Agio

Agio este diferenta dintre valoarea nominala a unui semn monetar si valoarea reala platita. Acelasi nume il poarta si profitul rezultat din speculatiile cu semne...

Anatocism

Anatocismul reprezinta cumulul dobanzii unui credit neachitat la scadenta cu suma imprumutata in vederea aplicarii de dobanda penalizatoare pentru intreaga suma. Anatocismul poate fi numit...

Angajament

Angajamentul este o obligatie pe care cineva si-o asuma, o promisiune. Angajamentul de plata reprezinta o obligatie pe care o organizatie si-o asuma in scris...

Arierate

Arieratul reprezinta o datorie asumata de o entitate si neachitata la timp. Poate fi vorba despre un credit care a depasit data scadenta sau o...

Asigurare de credit

Asigurarea de credit are ca obiect asigurarea riscurilor care pot impiedica entitatea creditata sa achite sumele convenite catre un debitor. La incheierea unei asigurari de...

Aviz de confirmare

Avizul de confirmare este documentul primit de titularul unui cont sau depozit de titluri, ce trebuie returnat bancii emitente semnat in vederea confirmarii exactitatii...

Aviz de credit

Avizul de credit este documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont.

Aviz de debit

Avizul de debit este documentul care indica trecerea unui inscris in debitul unui cont.

Bancher

Bancherul este posesorul de capital banesc care prin intermediul unei institutii financiar- bancare pune la dispozitia clientilor sume de bani in schimbul unui spor...

Bancnota

Bancnota este un bilet de banca din hartie care este utilizata ca mijloc de plata. Bancnotele se tiparesc de catre bancile care fac emisie de...

Bancruta

Bancruta este situatia de faliment a unei organizatii, determinata de administrarea defectuoasa sau frauda, in detrimentul creditorilor institutiei. Bancruta este o infractiune sanctionata de codul...

Bani

Banii sunt echivalentul general al valorii bunurilor, utilizati sub forma de moneda de metal sau hartie si recunoscuti ca mijloc de schimb si plata. Termenul...

Bani de cont

Banii de cont reprezinta sumele aflate in conturile bancilor, care circula intre titularii de conturi prin operatiuni de transfer si viramente bancare. Banii de cont...

Beneficiar

Beneficiarul este persoana sau organizatia care, in termenii unui contract, trebuie sa primeasca anumite bunuri sau careia trebuie sa i se presteze anumite servicii...

Beneficiu

Beneficiul este profitul, castigul sau folosul pe care cineva il obtine in urma unei activitati sau situatii. Beneficiul in sens economic reprezinta diferenta intre suma...

Bilant

Bilantul este operatiunea de inventariere contabila a activului si pasivului unei organizatii, pentru o anumita perioada de timp. Bilantul este constatarea specifica a rezultatului unei...

Bilet de tezaur

Biletul de tezaur reprezinta o forma de imprumut pe piata interna practicata de o banca centrala. Biletele de tezaur se emit cu aprobarea guvernului cu...

Bilet la ordin

Biletul la ordin este un document cu efect comercial prin care o entitate numita emitent (debitor) se obliga sa plateasca la scadenta sau la...

Bonitate financiara

Bonitatea financiara este evaluarea care se face unui solicitant de credit privind capacitatea de rambursare la scadenta a sumei imprumutate si dobanzilor aferente. Evaluarea bonitatii...

Bonitatea unitatilor economice

Bonitatea unitatilor economice reprezinta capacitate de achitare a obligatiilor asumate si a celor pe care se intentioneaza a fi contractate. Raportul de bonitate pentru unitatile...

Broker financiar

Brokerul financiar este o persoana fizica sau juridica care are ca obiect de activitate intermedierea de imprumuturi pe piata financiara. Brokerul financiar nu imprumuta bani,...

Buget

Bugetul este un plan care cuprinde totalitatea veniturilor si cheltuielilor unui stat, organizatii, etc., pentru o perioada determinata de timp. In functie de raportul dintre...

Buget de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli este un instrument de management financiar utilizat de conducatorii organizatiilor pentru planificarea financiara in vederea obtinerii de profit. Cu ajutorul...

Bunuri lichide

Bunurile lichide sunt reprezentate de sumele de bani de care un agent economic dispune, precum si bunurile care pot fi transformate rapid in bani...

Cambie

Cambia este un document comercial prin care o entitate numita tragator (creditor) obliga o alta entitate numita tras (debitor) la plata unei sume, la...

Capacitate de imprumut

Capacitatea de imprumut reprezinta potentialul pe care un agent economic il are de a se imprumuta tinand cont de situatia financiara din momentul respectiv. La...

Capacitate de rambursare

Capacitatea de rambursare se calculeaza in baza veniturilor realizate de un solicitant de credit, si reprezinta potentialul de a rambursa la scadenta ratele de...

Capital de imprumut

Capitalul de imprumut reprezinta sumele pe care institutiile financiar-bancare le imprumuta persoanelor fizice sau juridice intr-o perioada de timp. Capital de imprumut este capitalul pe...

Capital propriu

Capitalul propriu este ansamblul de bunuri, in bani sau in natura, din activele unei companii pe care proprietarii le detin, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalul...

Cash

Cash (bani gheata), termen preluat din limba engleza care desemneaza banii lichizi. Sinonimul utilizat in limba romana este expresia “cu banii jos”, care indica plata...

Casier

Casierul este angajatul unei organizatii care are ca atributii incasarea, distribuirea si pastrarea banilor si a altor hartii de valoare. Casierul are ca responsabilitate casa...

Casierie

Casieria este spatiul amenajat la sediul unei organizatii in vederea primirii, distribuirii si pastrarii banilor precum si a altor documente cu valoare. Casieria este in...

Cautiune

Cautiunea este o garantie pe care un debitor o depune pentru garantarea respectarii unei obligatii catre un creditor. In sistemul judiciar cautiunea se depune de...

Cec

Cecul este un instrument de plata prin care emitentul, posesor al unui cont, cere bancii la care este deschis contul sa faca o plata...

Cedent

Cedent este un creditor care transmite prin cesine dreptul sau de creanta dobandit printr-un contract catre un cesionar care dobandeste toate drepturile cedentului. Cedentul nu...

Chirografar

Chirografar este entitatea care are un drept de creditor in baza unui contract semnat cu un debitor. Creditorul chirografar nu are creanta garantata prin garantii...

Circulatie baneasca

Circulatia baneasca este direct legata de circulatia marfurilor. Circulatia baneasca se realizeaza ca urmare a platilor respectiv incasarii contravalorii bunurilor si serviciilor prin intermediul viramentelor...

Client

Clientul este o entitatea careia ii este adresat un anumit bun sau serviciu si care devine consumator al acestuia. Clientii sunt o parte importanta a...

Coeficientul Alfa

Coeficient care compara randamentul real al unui fond de investitii cu performanta estimata, la un anumit nivel de risc, de catre coeficientul Beta. O valoare...

Coeficientul Beta

Coeficient care masoara volatilitatea unei actiuni in raport cu piata actiunilor sau cu categoria din care face parte. Orice actiune care are un coeficient Beta...

Coeficientul Beta al unui portofoliu

Instrument de masura a volatilitatii unui portofoliu, comparativ cu un indice de referinta, cum ar fi S&P 500. Valori ale coeficientului Beta peste 1,0 indica...

Comision

Comisionul este plata pe care un comisionar o primeste in schimbul activitatii prestate pentru o entitate. Comision reprezinta suma, in general procentuala, pe care un...

Comision de angajament

Comisionul de angajament este suma pe care o institutie financiar-bancara o solicita pentru un contract de credit sau linie de credit. Comisionul de angajament se...

Comodat

Comodatul este o forma de imprumut prin care o entitate imprumuta un bun unei alte entitati, pentru a-l folosi in activitatea curenta. Prin comodat imprumutul...

Concordat

Concordatul preventiv este o intelegere pe care un debitor o face cu creditorii sai care detin cel putin doua treimi din creanta, pentru redresarea...

Conditii de plata

Conditiile de plata mentionate intr-un contract de credit cuprind termenele si modalitatile de achitare a sumelor datorate de un debitor catre institutia financiar-bancara. In conditiile...

Consum

Consumul reprezinta utilizarea de bunuri si servicii de catre populatie, administratie si agentii economici cu scopul satisfacerii nevoilor personale, colective si de productie. Prin consum...

Cont

Contul este o evidenta cronologica si sistemica a datelor contabile exprimate valoric. Contul bancar este rezultatul intelegerii incheiate cu institutia bancara pentru depunerea si pastrarea...

Cont personal

Contul personal este un cont bancar prin care se pastreaza evidenta operatiunilor facute de titular. Conturile personale se diferentiaza prin natura avantajelor pe care le...

Contract

Contractul este un acord încheiat între doua sau mai multe entitati prin care isi asuma anumite obligatii sau prin care pot dobandi anumite drepturi. Contractele...

Contract de cautiune

Contractul de cautiune sau de fidejusiune este un contract prin care o persoana se obliga sa plateasca unui creditor datoria unui debitor, in situatia...

Contract forward

Acord intre doua parti prin care accepta sa cumpere, respectiv sa vanda o anumita cantitate din activul de baza (o marfa, un instrument financiar...

Contract futures

Acord de cumparare sau vazare a unei anumite cantitati dintr-un activ denumit activ de baza (de exemplu, o marfa sau un instrument financiar) la...

Contract futures pe o valuta

Contract care creeaza obligatia de a cumpara sau de a vinde in viitor o cantitate stabilita dintr-o anumita valuta.

Contract spot

Contract care presupune ca livrarea marfii catre cumparator este efectuata imediat dupa ce a fost incheiata tranzactia, spre deosebire de un contract futures sau...

Contract swap

Instrument financiar derivat inchis, prin care participantii schimba riscul si avantajele aferente unor obligatii contractuale de plata variabile sau fixe, cu riscul si avantajele...

Contribuabil

Contribuabil este orice entitate care are obligatia legala de a plati taxe si impozite catre bugetul de stat. Un contribuabil nu este obligatoriu rezident in...

Cost

Costul este valoarea exprimata in bani, cheltuita pentru producerea si comercializarea unui bun sau serviciu, ori satisfacerea unor nevoi. Un cost reprezinta si valoarea de...

Cost al capitalului imprumutat

Costul capitalului imprumutat este o componenta a costului de capital alaturi de costul capitalului propriu si costul capitalului total. Capitalul imprumutat poate proveni din imprumuturi...

Creanta

Creanta este dreptul unei entitati numita creditor de a pretinde unei alte entitati numita debitor indeplinirea unei obligatii. Creantele se pot valorifica, situatie in care...

Creantier

Creantierul este registrul in care sunt trecute si cu ajutorul caruia se tine evidenta creantelor.

Credibilitate

Credibilitatea este calitatea unei persoane de a fi crezuta, de a i se oferi incredere. Credibilitatea informatiilor financiare este data de redarea fidela a performantelor...

Credit

Creditul este o relatie financiara care se stabileste intre o entitate numita creditor, care ofera imprumuturi in bani ori vinde bunuri sau servicii cu...

Credit de consum

Creditul de consum este acordat pentru finantarea de achizitii de bunuri si servicii destinate consumului personal, persoanelor fizice. Creditele de consum acordate de institutiile financiar-bancare...

Credit in alb

Creditul in alb, fiduciar, presupune acordarea unui imprumut in baza transferului temporar de proprietate a unui bun apartinand debitorului. Fiduciarul, creditorul, are obligatia de retransmite...

Credit renegociat

Creditul renegociat este un credit pentru care termenii contractuali initiali au fost modificati pe perioada desfasurarii lui. Renegocierea se face in situatia dificultatilor in executarea...

Credit revolving

Credit revolving este un imprumut cu o limita de credit, utilizat in special pentru tranzactiile comerciale. Credit revolving se reinnoieste automat in perioada stabilita, dupa...

Credite angajate

Creditele angajate reprezinta totalitatea creditelor inregistrate de o entitate la un moment dat. In evaluarea situatiei financiare a unei organizatii un indicator important este capacitatea...

Creditor

Creditor este o entitate care intr-un raport juridic are de primit de la un debitor un drept, o suma de bani sau careia trebuie...

Cupon

1. Parte detasabila a unei obligatiuni la purtator care reprezinta un drept de plata a dobanzii, indicand cuantumul dobanzii care trebuie platita, data si...

Curs valutar

Cursul valutar sau cursul de schimb reprezinta pretul in moneda unei tari care trebuie platit pentru o unitate din moneda unui alt sat. Cursul valutar...

DAE

DAE este acronimul de la dobanda anuala efectiva. DAE reprezinta costul total al dobanzilor si comisioanelor aferente, exprimata procentual si calculata anual in relatie cu...

Datorie

Datoria este o obligatie aparuta ca urmare a prevederilor legii sau a specificatiilor unei relatii contractuale. Datoria poate face referire la sume de bani, marfuri...

Datorie neta

Datoria neta reprezinta rezultatul obtinut in urma scaderii avansurilor achitate, garantiilor si scrisorilor de garantie din valoarea totala a creditelor dimpreuna cu dobanzile aferente.

Debit

Debitul are ca inteles datoria inregistrata de o persoana creditata (debitor). Debitul mai reprezinta in contabilitate o rubrica in care sunt trecute aceste datorii.

Debitor

Debitorul reprezinta o persoana, fizica ori juridica, care inregistreaza o datorie catre o alta persoana, fizica ori juridica.

Decontare

Decontarea implica achitarea sau incasarea prin virament bancar a unei sume datorate. Decontarea evita numerarul.

Default

Default (incapacitate de plata) Defaultul este o stare in care se regaseste o tara care inceteaza sa isi achite serviciul aferent unui imprumut obtinut de...

Deficit

Deficitul este opusul excedentului si inseamna un nivel al cheltuielilor care il depaseste pe cel al veniturilor agentilor economici. Pentru echilibrarea deficitului, la nivel national...

Deficit bugetar

Deficitul bugetar reprezinta situatia in care se afla un buget de stat: cheltuielile bugetare sunt la un nivel mai mare decat veniturile bugetare.

Delegare

Delegarea este o imputernicire in scris in posesia careia se afla o persoana fizica ori juridica. Delegarea permite acestei persoane sa solutioneze aspecte economico-sociale ori...

Depozitar

Depozitarul este acea persoana care primeste un bun mobil de la deponent in baza unui contract de depozit. Depozitarului i se plateste o taxa pentru...

Deschidere de credit

Deschiderea de credit (linia de credit) reprezinta suma convenita intre client si banca, ce urmeaza a fi trasa in transe (in majoritatea cazurilor).

Despagubire

Despagubirea reprezinta suma platita de asigurator (firma de asigurare) beneficiarului politei de asigurare, care poate sa coincida cu titularul sau poate sa difere. Despagubirea se...

Diferenta de curs

Diferenta de curs apare ca urmare a modificarii cursului valutei sau hartiilor de valoare la bursa. Diferenta de curs este exprimata ori in cifre, ori...