Girant

    3

    Girantul reprezinta persoana desemnata, care a acceptat sa fie desemnata, drept detinatorul unei hartii de valoare (de exemplu, desemnat sa fie tragatorul unei cambii, si sa onoreze datoria sa la scadenta, daca este cazul).